Výtvarný obor

Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku od 5 do 18 let, které mají zájem aktivně, výtvarně tvořit. Vyučovací hodiny strávené tvorbou jsou určitě vhodnou alternativou k pasivnímu trávení volného času.
Žáci si vyzkouší pracovat různými technikami.

V plošné tvorbě při kresbě (tužkou, tuší, uhlem, suchými pastely, olejovými pastely apod.), v malbě (akvarelovými či temperovými barvami, akrylovými barvami) a v grafických technikách – (linoryt, suchá jehla, tisk z koláže).

V prostorové tvorbě pracujeme s keramickou hlínou, se sádrou, drátem, textilem, papírem. Žáci se naučí kombinovat nejrůznější techniky, seznámí se s netradičními materiály. Pracujeme nad tématickými celky při kterých se děti spontánně dovídají informace z dějin umění. Rozvíjí své kreativní myšlení.

Výuka probíhá jednou týdně ve třech vyučovacích hodinách. Připravujeme žáky k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

Práce našich žáků můžete vidět na tomto odkazu zusologubovavo – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz)

Aktuality

Menu