Základní umělecká škola Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, přísp. org. se sídlem Sologubova 3039 / 9A, 730 00 Ostrava – Zábřeh, jako správce osobních údajů (dále jen “ZUŠ Ostrava – Zábřeh”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Osobní údaje ZUŠ Ostrava – Zábřeh zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ZUŠ Ostrava – Zábřeh zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

– požadovat od ZUŠ Ostrava – Zábřeh informaci o zpracování vašich osobních údajů

– požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ Ostrava – Zábřeh

– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Ostrava – Zábřeh jsou nepřesné)

– požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Ostrava – Zábřeh, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Ostrava – Zábřeh

– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Ostrava – Zábřeh

– podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

————————————————————-

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha 109 00

IČ: 27177726

 

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha 10100

email dpo@dpohotline.cz

tel.: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz

Aktuality

Menu