Vážení rodiče,

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Ostrava – Zábřeh schválil příspěvek na školní rok 2023/2024 ve výši 300,- Kč na rok za rodinu (nerozhoduje tedy počet dětí, které školu navštěvují).

V letošním školním roce nás opět čekají koncerty, soutěže a akce, na které Spolek rodičů přispívá formou úhrad účastnických poplatků a startovného, odměn pro účinkující a soutěžící žáky, pronájmu sálů apod.

Koncem roku budeme pořizovat nové reklamní předměty, které předáváme žákům jako upomínkové dárky na významnějších akcích školy a při úspěšném absolvování I. nebo II. cyklu výuky v uměleckých oborech. Přehled čerpání za minulé roky je zveřejněn na www.zus-sologubova.cz v oddíle Spolek rodičů.

Prosím o úhrad bezhotovostně na účet 1679812359/0800 – POZOR JINÝ ÚČET NEŽ U ZUŠ – převodem nebo pomocí přiloženého QR kódu (v příloze),

do kolonky „zpráva pro příjemce“ je nutné uvést jméno žáka, případně hotově prostřednictvím vyučujícího pedagoga a to do 30. 4. 2024.

Pokud máte zájem o další informace o Spolku rodičů, nebo spolupráci, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 736 609 966, osobně v kanceláři školy, nebo na email skola@zus-sologubova.cz, dále Vás chci upozornit, že veškeré akce opět budou prezentovány na internetových stránkách školy.

Děkuji,

s pozdravem Adriana Halászová.

 

Soubor ke stažení v PDF

Spolek rodičů

Aktuality

Menu