Školní řád

s účinností k 1.9.2015 byl vydán nový Školní řád, jehož znění naleznete na stránkách zde, u učitelů nebo na nástěnce v budově školy.

Školní vzdělávací program

Je dokument, který v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (tzv. Školský zákon) zpracovává každá základní umělecká škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání . ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. ŠVP zahrnuje informace o obsahu vlastní činnosti školy, je součástí povinné dokumentace školy a je přístupný veřejnosti v budově školy v tištěné podobě, nebo si jej můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Aktuality

Menu