Pedagogové – hudební oddělení

Poláková Faiglová Jeanetta

ředitelka školy, předseda umělecké rady, předseda klavirního oddělení, hra na klavír

Orlitová Renáta

zástupkyně ředitele školy, klavír, korepetice

MgA. Martin Pančocha

předseda hudebního oddělení, pedagog, korepetice, hra na klavír

MgA. Bárta Michal Ph.D.

klavír

Klegová jana

klavír

Nováčková Ivana

sólový zpěv

Bortlová Barbora, Mgr.

Sólový a komorní zpěv, zobcová flétna

BcA. Karolína Levková

Sólový zpěv, Sborový zpěv

Dominik Duda

klavír

Hanák Tomáš

zobcová flétna, klarinet, saxofon, orchestrální hra

Valderová Miroslava, DiS

Hra na zobcovou flétnu, Komorní hra

Bc. Monika Rozsypalová

příčná flétna, v současnosti M.D.

Hon Zdeněk

Hra na kytaru

BcA. Jakub Sivek

Hra na kytaru

Šimeček jakub

EKN

Mixa Přemysl, DiS.

předseda oddělení EKN, EKN, baskytara, kontrabas

Michalíček Vojtěch

housle

Vašková Eva, dipl.um.

předseda smyčcového oddělení, violoncello, Hudební nauka

Zavadský Dalimil

Bicí nástroje

Pedagogové – výtvarné oddělení

Jahodová Dagmar, Mgr.

MgA. Gajdošík Jakub

Pedagogové – taneční oddělení

Chrenová Alžběta, dipl.um.

Aktuality

Menu