Pedagogové – hudební oddělení

Poláková Faiglová Jeanetta

ředitelka školy, předseda umělecké rady, předseda klavirního oddělení, hra na klavír

Orlitová Renáta

zástupkyně ředitele školy, klavír, korepetice

MgA. Martin Pančocha

předseda hudebního oddělení, pedagog, korepetice, hra na klavír

Bárta Michal, MgA.

klavír

Klegová jana

klavír

Nováčková Ivana

sólový zpěv

Bortlová Barbora, Mgr.

Sólový a komorní zpěv, zobcová flétna

Karolína Levková

Sólový zpěv, Sborový zpěv

Hanák Tomáš

zobcová flétna, klarinet, saxofon, orchestrální hra

Bc. Monika Rozsypalová

příčná flétna

Valderová Miroslava, DiS

Hra na zobcovou flétnu, Komorní hra

Zavadský Dalimil

Bicí nástroje

Hon Zdeněk

Hra na kytaru

BcA. Jakub Sivek

Hra na kytaru

Kumová Olga

EKN, housle

Mixa Přemysl, DiS.

předseda oddělení EKN, EKN, baskytara, kontrabas

Michalíček Vojtěch

housle

Vašková Eva, dipl.um.

předseda smyčcového oddělení, violoncello, Hudební nauka

Pedagogové – výtvarné oddělení

Jahodová Dagmar, Mgr.

Pedagogové – taneční oddělení

Chrenová Alžběta, dipl.um.

Aktuality

Menu