Kritéria k přijetí žáka do hudebního oboru:

1) Zpěv lidových písní – intonace

2) Vytleskávání rytmu – opakování

3) Rytmizace říkadel – podle slabik

4) Celkové hudební vnímání

5) Posouzení domácího zázemí – nástroj, akceptace ŠVP, ochota rodičů spolupracovat

6) Přestup z jiné ZUŠ do určitého ročníku – přezkoušení látky z předchozího ročníku a následné zařazení do ročníku

Kritéria k přijetí žáka do výtvarného oboru:

1) Cit pro kompozici – rozvržení objektu na kreslící plochu (umístění, velikost, zaplnění plochy)

2) Cit pro barvu – barevné kombinování (teplé – studené barvy)

3) Představivost – výtvarné vyjádření daného tématu bez předlohy (podle fantazie)

4) Manuální zručnost – správné držení výtvarných pomůcek

Kritéria k přijetí žáka do tanečního oboru:

Předpokladem k přijetí je pohybová a rytmická způsobilost:

1) Jednoduché rytmické cvičení – vytleskávání rytmu podle pedagoga, zopakování

2) Pohybové schopnosti – cvičení na zjištění kyčlí, nártu, rozsahu a pružnosti těla

3) Obratnost – převal ve vajíčku a v soudku

4) Improvizace – tanec dle vlastního cítění na dětské skladby

5) Dostatečná socializace a komunikační zralost

Aktuality

Menu