Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Ostrava – Zábřeh

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a není podřízen žádné další právnické osobě.

Sídlo spolku: ZUŠ, Sologubova 3039/9A, Ostrava – Zábřeh, 700 30.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů – zákonných zástupců žáků, přátel, příznivců a zaměstnanců školy, kteří se zajímají o průběh vzdělávání a výchovy dětí.

Základní účely spolku

Základními účely spolku jdou zejména:
a) materiálně a morálně podporovat zájmovou činnost dětí – žáků školy, prohlubovat jejich vztah k uměleckým oborům a zájem o studium.
b) pořádat a spolupořádat koncerty, školní či mimoškolní zájezdy, soustředění i jiná kulturní představení, nabízet dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času.

Stanovy spolku ke stažení

Aktuality

Menu