Milí hudební přátelé,

10. ročník Múzy I. Hurníka proběhne v termínu 15. + 16. 10. 2022

V letošním roce vstupujeme do jubilejního desátého ročníku soutěžní přehlídky Múzy I.Hurníka.

Na základě Vašich podnětů a požadavků, letos poprvé připravujeme dvoudenní soutěžní klání, a to v sobotu a neděli. Tato skutečnost byla navržena a odhlasována řediteli škol na pravidelném jednání Múzy. Věřím, že změna Vám nabídne větší možnosti přihlašování, a účasti těch, kteří to k nám mají o něco dále.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

Doplňující informace

 

Účastnický poplatek je nezměněn ve výši 100KČ za každého přihlášeného žáka, a 200KČ za školu ve VO. Po obdržení přihlášek budou žáci jednotlivé školy spočítání a sdružení Múza této škole vystaví fakturu. V naší škole nebude žádný poplatek vybírán.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

Pro žáky budou připraveny věcné ceny od sponzorů akce a poukázky od sdružení Múza.

Žáci VO si mohou přijít v době vyhlášení výsledků hudebního oboru (podle harmonogramu) pro ceny a diplomy. Pokud tak neučiní, budou mít možnost převzít ceny učitelé hudebních oborů v sobotu, nebo neděli.

Prosím, aby všichni žáci se po příjezdu do školy zapsali do prezenčních listin soutěžní přehlídky. Veškeré organizační informace obdržíte po příjezdu.

Připomínám, že škola bude otevřena nejdříve od 08.00 hodin.

Cestovné účinkujícím žákům nebude hrazeno.

 

Prosím vysílající školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků a školy. Přehlídka se nebude natáčet, fotografie se budou pořizovat pouze ilustrační.

Občerstvení bude zajištěno v omezené míře (káva, čaj, nealko, sladké pečivo, obložené housky).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s hudbou.

Za organizátora a celý kolektiv ZUŠ Ostrava- Zábřeh

Jeanetta Poláková Faiglová – ŘŠ

Aktuality

Menu