Content

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Pátek 25. května 2018 - Sobota 28. července 2018

Vážení rodiče,

dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada Moravskoslezského kraje schválila na svém jednání dne 15. 5. 2018 uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude pro naši školu vykonávat:

společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

kontaktní údaje na pověřence:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., IČ: 25884646, sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

 

Jeanetta Poláková Faiglová

ředitelka školy