Content

INFROMACE K ÚHRADÁM PLATEB ŠKOLNÉHO

Sobota 1. dubna 2017 - Pátek 1. září 2017

na 1. pololetí školního roku 2017/2018
Noví žáci dostanou nejpozději do 8. července pokyny k úhradě celého školného na 1. pololetí. Termín úhrady je do 15.7.2017.
Stávající žáci dostanou pokyny v průběhu měsíce července na úhradu: 500,- Kč za každý obor každého žáka.
Termín úhrady je do 20.8.2017
- doplatky školného do 15.9.2017
- možnost splátkových kalendářů
Pokyny budou zasílány na emaily uvedené v přihláškách pro školní rok 2017/2018.